II Konferencja Naukowa “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”, 9-11 października 2023 r., Biała Podlaska

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowej „Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”, która odbędzie się w dniach 9 -10 października 2023 r. w Białej Podlaskiej.
Konferencja jest organizowana przez Adama Abramowicza Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Akademię Bialską im. Jana Pawła II oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych.
Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych.

Tematyka wystąpień to między innymi:

• Spory o definicję budowli w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego na gruncie podatku od nieruchomości;
• Co to oznacza w praktyce przywrócony od 1 lipca 2023 roku obowiązek raportowania schematów podatkowych i jak dopełnić tego obowiązku?
• Problematyka jednolitej daniny, która wraca niczym bumerang w dyskusji nad kształtem zasad poboru składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego;
• Temat tzw. emerytury obywatelskiej;
• Euro czy złoty? Gotówka czy pieniądz elektroniczny?
• Transformacja sektora gazowego – fakty z perspektywy sprzedawcyWśród panelistów i prelegentów będą między innymi:

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk (Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II)
Adam Abramowicz (Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców)
dr Marek Woch (Zastępca Rzecznika MŚP)
prof. dr hab. Konrad Raczkowski (Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Jan Klimek (Szkoła Główna Handlowa)
Henryk Mucha – Prezes Zarządu PGNiG
dr. Artur Bartoszewicz – Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Marian Noga – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP
prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska – Uniwersytet Warszawski
Paweł Jaroszek – Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
dr Marcin Chmielowski – Biuro Rzecznika MŚP
prof. dr hab. Witold Orłowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
prof. dr hab. Robert Gwiazdowski (Uczelnia Łazarskiego)
dr hab. Marcin Kawiński, prof. Szkoły Głównej Handlowej
dr Antoni Kolek (Instytut Emerytalny Sp. z o.o.)
prof. dr hab. Piotr Wachowiak (Rektor Szkoły Głównej Handlowej)
Robert Fintak – Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych
Lech Król – Chief Technology Officer, Molecular Worldwide
dr hab. Marek Dobrowolski – Sędzia Sądu Najwyższego, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
dor. pod. Paweł Chrupek (Biuro Rzecznika MŚP)
dr hab. Wojciech Morawski – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Andrzej Ladziński – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
dr Marcin Lachowicz – Uniwersytet Warszawski, Dyrektor w Ministerstwie Finansów
Radosław Żuk – Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych
dr Izabela Hasińska – Biuro Rzecznika MŚP
prof. dr hab. Adam Mariański (Uczelnia Łazarskiego)
Ryszard Madziar, doradca Ministra Aktywów Państwowych
dr hab. Przemysław Litwiniuk – prof. SGGW, członek Rady Polityki PieniężnejWydarzenie umożliwi podjęcie dyskusji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie aktualnych zmian dotyczących sektora finansów i ubezpieczeń oddziałujących na warunki rozwoju przedsiębiorczości.
Konferencja stanowić będzie forum wymiany wiedzy między przedstawicielami gospodarki, rządu, samorządu oraz szkolnictwa wyższego.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska.


Drugiego dnia konferencji, tj. 10 października w Hotelu Zamek Janów Podlaski odbędzie się Gala “Niedźwiedzie Biznesu”, podczas której nastąpi m.in. wręczenie odznaczeń państwowych z Kancelarii Prezydenta RP oraz ceremonia dekoracji laureatów plebiscytu “Niedźwiedzie Biznesu”.

Więcej: 

 

Podatki – Ubezpieczenia – Przedsiębiorczość

Biała Podlaska 9 – 11.10.2023 r.

Data/godzina Program
9.10.2023 (poniedziałek)
10.00 – 17.00 Rejestracja uczestników
10.45 – 11.00 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

11.00 – 12.00 Wykłady

Waluta cyfrowa banków centralnych, a obrót gospodarczy

prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

Wpływ obciążeń publicznoprawnych na kondycję małych i średnich przedsiębiorstw

prof. dr hab. Jan Klimek – Szkoła Główna Handlowa, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Przewodniczący Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP

12.00 – 12.45 Panel I

Transformacja sektora gazowego – fakty z perspektywy sprzedawcy

rozmowa z Henrykiem Muchą – Prezesem Zarządu PGNiG

prowadzący: dr. Artur Bartoszewicz – Szkoła Główna Handlowa

12.45– 13.05 Przerwa na kawę
13.05 – 14.30 Panel II

Składka zdrowotna w podatku

Moderator:

Agnieszka Majewska – Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Paneliści:

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

prof. dr hab. Marian Noga – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

dr n. pr. Marek Woch – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska – Uniwersytet Warszawski

dr Kamil Szmid – adwokat, ORA Warszawa

14.30 – 15.30 Przerwa na obiad
15.30 – 15.50 Wykład

System emerytalny w Polsce – perspektywy i zagrożenia

Paweł Jaroszek – V-ce Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

15.50 – 16.00 Wykład
Emerytura obywatelska na świeciedr Marcin Chmielowski – Biuro Rzecznika MŚP
16.00 – 17.00 Panel III

Czy emerytura obywatelska jest dobrym sposobem zabezpieczenia emerytalnego?

Moderator:

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Paneliści:

prof. dr hab. Witold Orłowski – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

dr hab. Robert Gwiazdowski – prof. Uczelni Łazarskiego

dr hab. Marcin Kawiński – prof. Szkoły Głównej Handlowej

dr Antoni Kolek, Uniwersytet SWPS, Instytut Emerytalny

17.15 – 18:15 Panel IV

Stosowanie prawa przedsiębiorców przez Krajową Administrację Skarbową – praktyczne przykłady

Moderator:

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Paneliści:

dr Leszek Syguła – Dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa

dr Artur Krukowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Mariusz Pawłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

Wojciech Orłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Mariusz Wesołowski – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

18.30 Przejazd do Janowa Podlaskiego – Hotel Zamek Janów Podlaski
20:00 – 00:00 Kolacja + impreza integracyjna
Data/godzina Program
10.10.2023 (wtorek)
10:30 – 11:00 Wykład

Przedsiębiorczość, a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
prof. dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej

11.00 – 11.30 Wystąpienie

Innowacyjne podejście do rozwoju przedsiębiorstw – wykorzystanie technologii bezzałogowych i sztucznej inteligencji w firmie

Robert Fintak – Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych

Lech Król – Chief Technology Officer, Molecular Worldwide

11.30 – 12.00 Wykład
Przesłanka szczegółowa skargi nadzwyczajnej
dr hab. Marek Dobrowolski – Sędzia Sądu Najwyższego, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
12.00 – 13.00 Panel I

Podatek od nieruchomości – zmiana definicji budowli wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Moderator:

Paweł Chrupek – Biuro Rzecznika MŚP

Paneliści:

dr hab. Wojciech Morawski – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Marek Lachowicz – Uniwersytet Warszawski, Dyrektor w Ministerstwie Finansów

Andrzej Ladziński – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Radosław Żuk – Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

13.00 – 13.45 Przerwa na obiad
13.45 – 14.45 Panel II

MDR – powrót obowiązkowego raportowania schematów podatkowych

Moderator:

dr Izabela Hasińska – Biuro Rzecznika MŚP

Paneliści:

dr hab. Adam Mariański – Uczelnia Łazarskiego, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

dr Marek Lachowicz – Uniwersytet Warszawski, Dyrektor w Ministerstwie Finansów

dr Jowita Pustuł – doradca podatkowy, Uniwersytet Jagielloński

14.45 – 15.00 Przerwa na kawę
15:00 – 15:30 Panel III

Odbudowa Ukrainy szansą dla Polski Wschodniej

Moderator:

Ryszard Madziar – doradca Ministra Aktywów Państwowych

Paneliści:

dr hab. Mariusz Maciejczak – prof.  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

dr Rafał Zgorzelski –  Członek Zarządu PKP S A

Wojciech Żukowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze

Leszek Horeglad – Prezes Zarządu Grupy Horeglad

15:30 – 16:00 Wystąpienie

dr Cezary Mech – doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

16.00 – 17.30 Hyde Park

Euro czy złoty? Gotówka czy pieniądz elektroniczny?

Moderator: Oliver Pochwat

Debata

Euro czy złoty?

Marek Tatała – Fundacja Wolności Gospodarczej

dr hab. Przemysław Litwiniuk – prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej

Debata

Gotówka czy pieniądz elektroniczny?

Andrzej Sadowski – Centrum im. Adama Smitha

Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

17:30 Wyjazd do Janowa Podlaskiego – Hotel Zamek Janów Podlaski
18:30 – 02:00 Gala “Niedźwiedzie Biznesu”

1.       Powitanie gości

2.       Przemówienia

3.       Wręczenie odznaczeń państwowych – Kancelaria Prezydenta RP

4.       Ceremonia dekoracji laureatów plebiscytu “Niedźwiedzie Biznesu”

5.       Koncert zespołu DeMono

6.       Licytacja na rzecz Stowarzyszenia “Wspólny Świat”

7.       Wieczór taneczny

Data/godzina Program
11.10.2023 (środa)
10.00 – 11.00 Wycieczka po stadninie koni w Janowie Podlaskim

 

podatki 2


Mamy już 20 lat!

20 lat MH 2 kolo cs5

Miesięcznik Handlowy Archiwum

 
 

Reklamy z Miesięcznika